Веб сајт општине Владичин Хан
Садашњи скупштински сазив
12Трећа седница Скупштине, 01.04.2024. годинеВреме почетка седнице:понедељак, 01. април 2024. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за трећу седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:
Друга седница Скупштине, 12.02.2024. годинеВреме почетка седнице:понедељак, 12. фебруар 2024. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за другу седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о радноправном статусу чланова Општинског већа општине Владичин Хан

WordРешење о давању сагласности на одлуку о допуни одлуке о ценовнику услуга Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење о образовању савета за буџет и финансије Скупштине општине Владичин Хан

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак


Конститутивна седница Скупштине, 22.01.2024. годинеВреме почетка седнице:понедељак, 22. јануар 2024. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за конститутивну седницу Скупштине општине Владичин Хан

WordПозив за наставак Прве конститутивне седнице Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о избору чланова Општинског већа општине Владичин Хан

WordРешење о избору председника Општине Владичин Хан

WordРешење о избору председнице Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о избору заменика председника Општине Владичин Хан

WordРешење о избору заменице председника Скупштине Општине Владичин Хан

WordРешење о постављењу секретара Скупштине Општине Владичин Хан

12

Преузето: