Web Sajt opštine Vladičin Han
Obrasci

MS WordZahtev za izdavanje informacije o lokaciji

MS WordZahtev za potvrđivanje projekta parcelacije/preparcelacije

MS WordZahtev za potvrđivanje urbanističkog projekta

MS WordZahtev za zauzeće javne površineMS WordZahtev za izdavanje lokacijskih uslova

MS WordZahtev za izdavanje građevinske dozvole

MS WordZahtev za izmenu građevinske dozvole usled promene investitora

MS WordZahtev za izmenu građevinske dozvole zbog odstupanja u toku izgradnje

MS WordZahtev za izdavanje rešenja u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji

MS WordZahtev za izdavanje privremene građevinske dozvole

MS WordPrijava radova

MS WordIzjava o završetku izrade temelja

MS WordIzjava o završetku objekta u konstruktivnom smislu

MS WordZahtev za davanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju u pogledu zaštite od požara (u nadležnosti sektora za zaštitu i spasavanje – MUP Vranje)

MS WordZahtev za dostavljanje projekta za izvođenje organu, odnosno organizaciji za zaštitu nepokretnih kulturnih dobara (u nadležnosti Zavoda za zaštitu spomenika kulture Vranje)

MS WordZahtev za priključenje objekta na infrastrukturu

MS WordZahtev za izdavanje upotrebne dozvole

Preuzeto: