Web Sajt opštine Vladičin Han
Registar zaštićenih prirodnih dobara

Registar zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji opštine Vladičin Han


GRAD/OPŠTINA – VLADIČIN HAN
R. br.Objekti i teritorija po članu 133. stav 2. tačka 9. Zakona o planiranju i izgradnjiAdresaUredba o proglašenjuPovršinaPlanski dokumentOstalo/komentar
1Strogi rezervat prirode ”Kukavica“Planina Kukavica, teritorija opštine Vladičin HanUredba o proglašenju strogog rezervata prirode ”Kukavica“ broj 110-11526/2014 od 2. oktobra 2014. godine, Službeni glasnik Republike Srbije broj 107, 8. oktobar 2014. god.75.76haPlan detaljne regulacije turističke zone "Kukavica",broj 06-51/2/2013-01 od 26.04.2013., Službeni glasnik grdada Vranja br 18. od 8 maja 2013. godineRešenje o proglašenju Strogog rezervata prirode "Kukavica" S.O. Vladičin Han broj 021-26/80-04 od 5.11.1980. godine

Adobe reader"REZERVAT PRIRODE 'KUKAVICA', STANJE I ZAŠTITA"

Galerija slika
2Spomenik prirode "Jovačka jezera"Selo Jovac, selo Ostrovica na teritoriji opštine Vladičin HanOdluka o proglašenju broj 06-184/4/2014-01, Službeni glasnik Grada Vranja br. 30 od 30. decembra 2014. godine53ha 12a 88mᶟPlan detaljne regulacije Jovačkih jezera broj 06-51/1/2013-01 od 26.04.2013., Službeni glasnik Grada Vranja br 18. od 8. maja 2013. godineGalerija slika

Preuzeto: