Web Sajt opštine Vladičin Han
Obrasci - životna sredina
MS WordZahtev za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada


MS WordZahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i/ili transport neopasnog otpada na teritoriji opštine Vladičin Han


Adobe readerZAHTEV za davanje saglasnosti na Studiju procene uticaja PROJEKTA na životnu sredinu


Adobe readerZAHTEV za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta iz čl. 4. st.1. tač. 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu


Adobe readerZAHTEV za određivanje obima i sadržaja studije procene uticaja na životnu sredinu projekta iz čl. 4 st. 1. tač. 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu

Preuzeto: