Веб сајт општине Владичин Хан
Попис становништва 2022.

Среда, 21. септембар 2022.


img


Пописивачи


Коначан списак изабраних пописивача
Adobe readerЦео текст коначног списка изабраних пописивача можете погледати овде.Изабрани пописивачи су обавезни да најкасније до 21. септембра 2022. године до 16,00 часова унесу додатне податке, неопходне за израду уговора о ангажовању на следећемЛИНКУ.


Сви пописивачи ће телефоном/имејлом бити обавештени о термину доласка у просторије Пописне комисије ради потписивања уговора и преузимања опреме и материјала за рад. Приликом доласка на потписивање уговора пописивачи треба да донесу једну фотографију димензија 3,5 cm х 4,5 cm ради израде идентификационе картице.


Кандидати који су завршили обуку али нису изабрани за рад у Попису 2022. сматрају се резервним пописивачима и и по потреби могу бити накнадно позвани с циљем радног ангажовања на Попису 2022. године.


Објавом Коначног списка изабраних пописивача завршен је  поступак избора пописивача у складу са Јавним позивом за пријављивање пописивача објављеним дана 22. јула 2022. године.


Понедељак, 29. август 2022.


img


Пописивачи


Коначна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку
Adobe readerЦео текст коначне ранг-листе кандидата можете погледати овде.


Субота, 20. август 2022.


img


Пописивачи


Прелиминарна листа кандидата који се позивају на обуку
Adobe readerЦео текст прелиминарне ранг-листе кандидата можете погледати овде.


MS WordОбавештење за подношење приговора можете погледати овде.


Четвртак, 11. август 2022.


img


Пописивачи


Ранг-листа пријављених кандидата за пописиваче
Adobe readerЦео текст ранг-листе кандидата можете погледати овде.


Adobe readerДокументација коју је потребно предати приликом доласка на тестирање можете погледати овде.


Понедељак, 25. јул 2022.


img


Инструктори


Коначна листа кандидата који се позивају на обуку
Adobe readerЦео текст листе кандидата можете погледати овде.


Петак, 22. јул 2022.


img


Републички завод за статистику


објављује


ЈАВНИ ПОЗИВ


ЗА ПОПИСИВАЧЕ


У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ
Позивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својствупописивачада у периоду од22. jула до 5. августа 2022. године(до 20.00 часова) попуне електронску пријаву на сајтовима Завода:stat.gov.rsилиpopis2022.stat.gov.rs.


Општи услови које кандидат треба да испуни:


  • држављанство Републике Србије;
  • пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
  • најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
  • стечено најмање трогодишње средње образовање;
  • да кандидат није осуђиван, да против кандидата није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.

Посебни услови које кандидат треба да испуни:


  • познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;
  • могућност приступа интернету током периода ангажовања.

Детаљније информације о задацима пописивача и процедури за избор кандидата доступне су на сајтовима Завода.


MS WordТекст јавног позива са описом задатака пописивача можете погледати овде.


Недеља, 17. јул 2022.


img


Инструктори


Прелиминарна листа кандидата који се позивају на обуку
Adobe readerЦео текст листе кандидата можете погледати овде.


MS WordОбавештење за подношење приговора можете погледати овде.


Среда, 6. јул 2022.


img


Ранг листа кандидата за инструкторе за подручно одељење Лесковац - општина Владичин Хан који се позивају на тестирање и разговор
Adobe readerЦео текст листе кандидата можете погледати овде.


MS WordДокументацију коју је потребно предати приликом доласка на тестирање и разговор можете погледати овде.


Петак, 24. јун 2022.


img


Републички завод за статистику


објављује


Јавни позив


ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ
MS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordТекст јавног позива са додатним подацима можете погледати овде.

Преузето: