Веб сајт општине Владичин Хан
Избори 2022.

MS WordПословник о раду Општинске изборне комисије


MS WordОбавештење о излагању на увид дела јединственог бирачког списка за подручје општине Владичин Хан бр. 013-8/2022-IV-01 од 17.02.2022. г.


MS WordОбавештење о излагању на увид дела јединственог бирачког списка за подручје општине Владичин Хан бр. 013-8/2/2022-IV-01 од 03.03.2022. г.


Adobe readerОдлука о одређивању бирачких места на територији општине Владичин Хан за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 3. април 2022. године


Adobe readerРешење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Владичин Хан у проширеном саставу


Adobe readerРешење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Владичин Хан у проширеном саставу


Adobe readerРешење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Владичин Хан у проширеном саставу


Adobe readerРешење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Владичин Хан у проширеном саставу


Adobe readerРешење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Владичин Хан у проширеном саставу


Adobe readerРешење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Владичин Хан у проширеном саставу


Adobe readerРешење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Владичин Хан у проширеном саставу


Adobe readerРешење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Владичин Хан у проширеном саставу


Adobe readerРешење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Владичин Хан у проширеном саставу


Adobe readerРешење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Владичин Хан у проширеном саставу


Adobe readerРешење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Владичин Хан у проширеном саставу


Adobe readerРешење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Владичин Хан у проширеном саставу


Adobe readerРешење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Владичин Хан у проширеном саставу


Adobe readerРешење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Владичин Хан у проширеном саставу


Adobe readerРешење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Владичин Хан у проширеном саставу


Adobe readerРешење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Владичин Хан у проширеном саставу


Adobe readerРешење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Владичин Хан у проширеном саставу


Adobe readerРешење - посебни састав ОИК Владичин Хан за изборе за председника Републике Србије


Adobe readerРешење - посебни састав ОИК Владичин Хан за изборе за председника Републике Србије


Adobe readerРешење - посебни састав ОИК Владичин Хан за изборе за председника Републике Србије


Adobe readerРешење - посебни састав ОИК Владичин Хан за изборе за председника Републике Србије
Adobe readerЗбирни извештај о резултатима гласања на изборима за народне посланике на бирачким местима на територији општине Владичин Хан


Adobe readerЗбирни извештај о резултатима гласања на изборима за председника на бирачким местима на територији општине Владичин Хан


Преузето: