Веб сајт општине Владичин Хан
Употребне дозволе

Регистар издатих/одбијених употребних дозвола одељења за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске Управе Владичин Хан


Ред. бр.Бр. предметаИме и презиме/Назив инвеститораСтатусДатум објављивања на овом сајтуДокумент
Реализовани захтеви у 2019.г.
1351-9/19-03-Издата употребна дозвола20.02.2019.MS WordРешење
2351-111/19-03-Издата употребна дозвола20.02.2019.MS WordРешење
3351-108/19-03-Одбијен захтев20.02.2019.MS WordЗакључак
4351-222/19-03-Издата употребна дозвола25.03.2019.MS WordРешење
5351-305/19-03-Издата употребна дозвола25.03.2019.MS WordРешење
Реализовани захтеви у 2018.г.
1351-722/18-03-Одбијен захтев11.05.2018.MS WordЗакључак
2351-1008/18-03-Издата употребна дозвола13.07.2018.MS WordРешење
3351-1039/18-03-Одбијен захтев06.08.2018.MS WordЗакључак
4351-1394/18-03-Издата употребна дозвола24.09.2018.MS WordРешење
5351-839/17-03-Издата употребна дозвола23.11.2018.MS WordРешење
6351-1866/2/18-03-Издата употребна дозвола31.12.2018.MS WordРешење
7351-1956/18-03-Одбијен захтев31.12.2018.MS WordРешење
Реализовани захтеви у 2017.г.
1351-1/2017-04„ЕКОПУНКТ“Одбијен захтев12.01.2017.Adobe readerЗакључак
2351-5/2017-04„ЕКОПУНКТ“ дооИздата употребна дозвола02.02.2017.MS WordРешење
3351-1/2017-04„ЕКОПУНКТ“Одбијен захтев02.02.2017.MS WordЗакључак
4351-839/17-03Ристић ДрагославИздата употребна дозвола12.09.2017.MS WordРешење
5351-999/17-03-Одбијен захтев08.11.2017.MS WordРешење
6351-1141/17-03-Издата употребна дозвола08.11.2017.MS WordРешење
7351-1271/17-03-Издата употребна дозвола27.11.2017.MS WordРешење
8351-1450/17-03-Одбијен захтев13.12.2017.MS WordЗакључак
Реализовани захтеви у 2016.г.
1351-157/2016-04ALPHA BANK SRBIJA a.d. Београд, Краља Милана број 11Одбијен захтев19.09.2016.MS WordЗакључак
2351-157/2/2016-04ALPHA BANK SRBIJA a.d. Београд, Краља Милана број 11Издата употребна дозвола19.09.2016.MS WordРешење
3351-183/2016-04OШ „СВЕТИ САВА“ Владичин ХанОдбијен захтев23.11.2016.MS WordЗакључак
4351-183/2016-04OШ „СВЕТИ САВА“ Владичин ХанИздата употребна дозвола23.11.2016.MS WordРешење
5351-186/2016-04Здравковић ДраганИздата употребна дозвола23.11.2016.MS WordРешење
Реализовани захтеви у 2015.г.
1351-17/2015-04ЈП Водовод, Владичин ХанИздата употребна дозвола17.03.2015.MS WordРешење
2351-51/2015-04„БЕЛАНОВЕ 2014“ д.о.о. Владичин Хан, Индустријска зона бб, Сува МораваИздата употребна дозвола29.07.2015.MS WordРешење
3351-55/2015-04Основна школа „Вук Караџић“ с. Стубал, Владичин ХанИздата употребна дозвола01.09.2015.MS WordРешење

Преузето: