Web Sajt opštine Vladičin Han
Virtuelni matičar

Na ovim stranicama možete popuniti i proslediti obrazac zahteva za izdavanje izvoda i uverenja iz matičnih knjiga i knjiga državljana, koje se vode za matično područje Vladičin Han.


Za prosleđivanje zahteva, potrebno je izabrati jednu od ponuđenih opcija i slediti dalja uputstva.MATIČNA KNJIGA ROĐENIHMATIČNA KNJIGA VENČANIHMATIČNA KNJIGA UMRLIHDRŽAVLJANSTVOTraženi dokumenti se isključivo šaljusamona području Republike Srbije.Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga (rođenih, venčanih i umrlih):


Republička administrativna taksa : 120,00 din

 • žiro račun br. 840-742221843-57
 • šifra plaćanja 153
 • poziv na broj 97 56-111

Zahtev za izvod : 100,00 din

 • žiro račun br. 840-742251843-73
 • šifra plaćanja 153
 • poziv na broj 97 56-111

Naknada za obrazac izvoda: 50,00 din

 • žiro račun br. 840-745151843-03
 • šifra plaćanja 153
 • poziv na broj 97 56-111


Izdavanje uverenja o državljanstvu:


Zahtev za uverenje : 100,00 din

 • žiro račun br. 840-742251843-73
 • šifra plaćanja 153
 • poziv na broj 97 56-111

Republička administrativna taksa : 430,00 din

 • žiro račun br. 840-742221843-57
 • šifra plaćanja 153
 • poziv na broj 97 56-111


NAPOMENE:

 • Dostavase vrši poštom,nakon prijema dokaza o uplaćenim taksama, (kopija uplatnica) na adresu: Svetosavska 1, 17510 Vladičin Han, sa naznakom za matičnu službu, ili na e-mailinfo@vladicinhan.org.rs.
 • Troškove dostave plaća naručilac.


Telefon matične službe je : 017-390-501 - lokal 201 ili 017-390-516 - lokal 201Preuzeto: