Веб сајт општине Владичин Хан
ПДР регионалног постројења за прећишћавање отпадних вода са припадајућим системом на територији општине Владичин Хан

Преузето: