Веб сајт општине Владичин Хан
Контакт

Opstina Vladicin HanАдреса:


Општина Владичин Хан

Светосавска 1,

17510 Владичин Хан,

СрбијаТелефони:


Писарница:

017-390-516

Председник општине:

017-390-500, 017-390-501

Заменик председника општине:

017-390-503

Председник скупштине:

017-390-505

Заменик председника скупштине:

017-390-506

Начелник Општинске управе:

017-390-507

Одељење за финансије и привреду:

017-390-509

Одељење за урбанизам:

017-390-508

Одељење за општу управу:

017-390-517

Одељење за инвестиције:

017-390-511

Служба општинског већа:

017-390-512

Скупштинска служба:

017-472-370Факс:

017-390-502

Е-mail:

info@vladicinhan.org.rs

Web:

http://www.vladicinhan.org.rsЛице одговорно за одржавање веб презентације:


Име и презиме:

Ђорђе Савић

Радно место:

Инжењер система и мреже

Број телефона:

017-390-514

Е-mail:

djordje.savic@vladicinhan.org.rsПреузето: