Веб сајт општине Владичин Хан
Резултати пописа становништва 2002. године
Резултати пописа 2002. године за општину Владичин Хан
 
Графикони

Преузето: