Веб сајт општине Владичин Хан
Становништво

Резултати пописа становништва 2011. године за општину Владичин Хан

* Извор података -Републички завод за статистику

* Графичка презентација података - Одељење за општу управу и јавне службе Општинске управе Владичин Хан - служба за информатичке пословеСтановништво према старости и полу за општину Владичин Хан
Adobe readerТабеларни приказ

Графикони:
* Кликните мишем за увећање графикона


Starosna struktura stanovništva u Opštini Vladičin Han - Popis 2011


Starosna struktura zenskog stanovništva u Opštini Vladičin Han - Popis 2011


Starosna struktura muskog stanovništva u Opštini Vladičin Han - Popis 2011Становништво старо 15 и више година према законском брачном статусу, старости и полу за општину Владичин Хан
Adobe readerТабеларни приказ

Графикони:
* Кликните мишем за увећање графикона


Žensko stanovništvo staro 15 i više godina prema zakonskom bračnom statusu, starosti i polu za Opštinu Vladičin Han


Žensko stanovništvo staro 15 i više godina prema zakonskom bračnom statusu, starosti i polu za Opštinu Vladičin Han


Žensko gradsko stanovništvo staro 15 i više godina prema zakonskom bračnom statusu, starosti i polu za Opštinu Vladičin Han


Žensko gradsko stanovništvo staro 15 i više godina prema zakonskom bračnom statusu, starosti i polu za Opštinu Vladičin Han


Ostalo žensko stanovništvo staro 15 i više godina prema zakonskom bračnom statusu, starosti i polu za Opštinu Vladičin Han


Ostalo žensko gradsko stanovništvo staro 15 i više godina prema zakonskom bračnom statusu, starosti i polu za Opštinu Vladičin HanСтановништво према националној припадности у Општини Владичин Хан
Adobe readerТабеларни приказ

Графикони:
* Кликните мишем за увећање графикона


Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti u Opštini Vladičin Han - Popis 2011Становништво старо 15 и више година према компјутерској писмености и полу за општину Владичин Хан
Adobe readerТабеларни приказ

Графикони:
* Кликните мишем за увећање графикона


Stanovništvo staro 15 i više godina prema računarskoj pismenosti za Opštinu Vladičin Han - Popis 2011


Žensko stanovništvo staro 15 i više godina prema računarskoj pismenosti za Opštinu Vladičin Han - Popis 2011


Muško stanovništvo staro 15 i više godina prema računarskoj pismenosti za Opštinu Vladičin Han - Popis 2011Становништво старо 15 и више година према школској спреми и полу за општину Владичин Хан
Adobe readerТабеларни приказ

Графикони:
* Кликните мишем за увећање графикона


Stanovništvo staro 15 i više godina prema skolskoj spremi za Opštinu Vladičin Han - Popis 2011


Žensko stanovništvo staro 15 i više godina prema skolskoj spremi za Opštinu Vladičin Han - Popis 2011


Muško stanovništvo staro 15 i više godina prema skolskoj spremi za Opštinu Vladičin Han - Popis 2011Становништво према вероисповести за општину Владичин Хан

Графикони:
* Кликните мишем за увећање графикона


Stanovništvo prema verosipovesti za Opštinu Vladičin Han - Popis 2011

Преузето: