Веб сајт општине Владичин Хан
ОШ Свети Сава - Владичин Хан

Основна школа "Свети Сава" у Владичином Хану почела је са родом 1. септембра 1995. године. Ученички потенцијал ове школе је обезбеђен регионализацијом, тако што су сви ученици са десне стране реке Јужне Мораве упућени у ову школу. Школа је смештена у улици Ђуре Јакшића бб, на излазу из Владичиног Хана према Сурдулици.

Школу похађа 660 ученика смештених у 33 одељења. Од тог броја 22 су централној школи, а 11 у издвојеним оделењима.

Издвојена одељења су четвороразредна и налазе се у Прекодолцу, Житорађу, Полому и Кржинцу у којима наставу похађа 182 ученика У издвојеним оделењима у Полому и Кржинцу настава се одвија у комбинованим одељењима. У вишим разредима ученици из ових оделења долазе у централну школу.

Предвиђено је да се школа гради у три фазе. За сада је завршена прва фазо (улазни део, десет учионица, кабинети за музичко васпитање и информатику и рачунарство), вишенаменски простор (аула) и административни део - површине од 2.557 м2) и половина друге фазе (3 учионице, 2 кабинета, чајна кухиња), површине 800 м2. Остали део друге сразе (800м2) је недовршен. У планираној трећој фази биће изграђени: фискултурна сала, котларница и кабинет за ликовно васпитање - површине од 1.404 м2.

Полазну основу програмирања одредили су услови у којима школа ради. При изроди Годишњег програма рода школе коришћени су педагошко литература и законски документи: Закон о основама система образовања и васпитања, Наставни план и програм са изменама и допунама, школски календар рода, нормативи, Развојни план школе за период 2003-2006. и др.

Образовно-васпитни рад у школи реализује 49 наставника, од тога 40 са пуним, а 9 са непуним радним временом.

Школа нема фискултурну салу, што је велики недостатак, па се настава из физичког васпитања реализује само на игралишту у школском дворишту на асфалтираним и бетонираним спортским теренилла али, ипак, ученици школе редовно учествују на регионалним и републичким такмичењима у стоном тенису, одбојци и кошарци.

Школа је опремљена потребним намештајем. Инвентар школе одговара дидактичким, естетским и хигијенским условима. Школа је уложила максималне напоре да обезбеди наставна средстава предвиђена за несметан рад, али јој не достају кабинети и специјализоване учионице за стране језике, физику, хемију и биологију.

Школа има библиотеку која располаже књижним фондом од око 10.400 књига, од тога ученичка библиотека има око 6.000 књига а остало је стручна наставничка и педагошка литература.

E-mail:ossvetisavavhan@open.telekom.rs

Преузето: