Веб сајт општине Владичин Хан
Е-Писарница

Електронска адреса Е-Писарнице за поднеске странака:


pisarnica@vladicinhan.org.rsПоштовани,Е-Писарница Општинске управе општине Владичин Ханкреирана је како би омогућила квалитетније и брже општење између органа локалне самоуправе и странке електронским путем.

Након ступања на снагу новог Закона о општем управном поступку, 01.06.2017. године, настала јеобавеза органа да на својој веб презентацији објављују обавештења о могућности електронског општења између органа и странке, о томе да се органу подносе електронска документа и да орган упућује странци електронска документа, као и о начину на који то чини (чл. 57.).

Електронска комуникација везана је за неке од веома битних радњи које се у управном поступку предузимају као што су општење органа и странке (чл. 56.), предаја поднеска (чл. 60.), евидентирање и потврда о пријему поднеска (чл. 61.), чување, разгледање и преузимање списа предмета (чл. 64.), обавештавање странке (чл. 66. и 70.), достављање (чл. 72. и 77.), одржање рока (чл. 81.) и остало.


MS WordОвде можете погледати списак службеника Општинске управе Општине Владичин Хан овлашћених за вођење управног поступка.


MS WordОвде можете погледати списак службеника Општинске управе Општине Владичин Хан овлашћених за предузимање радњи у управном поступку до доношења решења.

Преузето: