Веб сајт општине Владичин Хан
Репиште
Становништво према попису 2002. године:
 
Укупно: 344
Срби: 342
Неизјашњени и неопредељени: 2
 
Графикон старости становништва:
 

Преузето: