Веб сајт општине Владичин Хан
Рдово
Становништво према попису 2002. године:
 
Укупно: 136
Срби: 134
Остали: 1
Неизјашњени и неопредељени: 1
 
Графикон старости становништва:
 

Преузето: