Веб сајт општине Владичин Хан
Владичин Хан
Становништво према попису 2002. године:
 
Укупно: 8.338
Срби: 7.821
Црногорци: 6
Југословени: 6
Бугари: 26
Горанци: 1
Мађари: 1
Македонци: 18
Муслимани: 2
Немци: 1
Роми: 361
Руси: 1
Украјинци: 1
Хрвати: 4
Неизјашњени и неопредељени: 78
Регионална припадност: 2
Непознато: 9
 
Графикон старости становништва:
 

Преузето: