Веб сајт општине Владичин Хан

Понедељак, 13. Април 2020.

Обавештење интерресорне комисије Општине Владичин Хан

img


Република Србија
ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН
Интерресорна комисија за процену потреба
детета, ученика и одраслог
за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком
за територију општине Владичин Хан
13.04.2020. године
ВЛАДИЧИН ХАН


ОБАВЕШТЕЊЕ


У складу са мерама Владе Републике Србије које су донете у циљу спречавања ширења корона вируса, придржавајући се процедура и начина рада у периоду ванредног стања, а на основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја број: 021-01-00048/2020-20 од 01.04.2020. године, Интерресорна комисија за процену потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком за територију општине Владичин Хан (у даљем тексту: Комисија), организује даљирад путем онлајн комуникације.

Захтев се подноси на прописаномОбрасцу бр. 1., који можете преузети са сајта Општине Владичин Хан, или контактом са координатором Комисије. Образац бр. 1 је потребно попунити у свим рубрикама, а у зависности од предмета и доставити одговарајућу документацију као прилог.

За све остале детаље и упутства, контактирајте координатора Комисије – Сашу Цветковића.Контакт телефон: 062/8012780

Мејл: sasa.cvetkovic@vladicinhan.org.rsКООРДИНАТОР ИРК
Саша Цветковић


MS WordОбразац бр. 1
Преузето: