Web Sajt opštine Vladičin Han
Važna dokumenta
Adobe readerRegionalni plan upravljanja komunalnim otpadom za pčinjski okrug 2013-2023

Adobe readerIzveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu regionalnog plana upravljanja otpadom za pčinjski okrug 2013-2023

Adobe readerLokalni ekološki akcioni plan za Opštinu Vladičin Han

Adobe readerLokalni ekološki akcioni plan za Opštinu Vladičin Han - REVIZIJA 2017.-2022.

WordPlan integralnog upravljanja komunalnim otpadom - Opština Vladičin Han

Adobe readerSistematsko merenje buke - VLADIČIN HAN

Adobe readerIzveštaj o analizi zemljišta i sedimenta - VLADIČIN HAN

Adobe readerOdluka o merama za zaštitu od buke na teritoriji opštine Vladičin Han

WordStrategija razvoja turizma za opštinu Vladičin Han 2017-2022

Preuzeto: