Web Sajt opštine Vladičin Han
"Dobra uprava"

img

Dragi sugrađani,


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pokrenulo je internet sajt „Dobra uprava“ na adresiwww.dobrauprava.rsnamenjen informisanju građana o tome kako teče proces reforme javne uprave i obavezna razmena podataka iz službenih evidencija, definisana Zakonom o opštem upravnom postupku.

Ideja je da se na tom interaktivnom sajtu prati razmena podataka iz službenih evidencija, koja je počela 08. juna. 2016. godine, na sistemski i sveobuhvatan način, kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou, a građani informišu o svojim pravima u upravnim postupcima i aktivno uključe u nadzor nad radom javne uprave, time i nad njenom ukupnom reformom.


„Dobra uprava“

Preuzeto: