Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN

Lista novosti   Slike  Verzija za štampu

Petak, 12. Juni 2020.

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2020. godini


imgimg

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 113/17), člana 11 stav 1 tačka 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020.godinu ((„Sl. glasnik RS“, br.94/19), čl. 94 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18), Odluke o učešću u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim akcionim planovima zapošljavanja u 2020. godini ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 401-00-00426/2020-24 od 12.05.2020.godine, Sporazuma br. 0800-101-2/2020 od 27.05.2020. god. o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2020. god. zaključenog između Nacionalne službe za zapošljavanje / Filijala Vranje i opštine Vladičin Han, a u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja Opštine Vladičin Han za 2020. godinuNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE I

OPŠTINA VLADIČIN HAN

Raspisuju


JAVNI POZIV


NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2020. GODINIMS WordCeo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.


MS WordZahtev sa biznis planom možete preuzeti ovde.


ExcelNesubvencionisane delatnosti - samozapošljavanje.


ExcelNesubvencionisane delatnosti - samozapošljavanje za pripadnike romske nacionalnosti.

ViberWhatsApp

 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 3.977.315