Веб сајт општине Владичин Хан
"Добра управа"

img

Драги суграђани,


Министарство државне управе и локалне самоуправе покренуло је интернет сајт „Добра управа“ на адресиwww.dobrauprava.rsнамењен информисању грађана о томе како тече процес реформе јавне управе и обавезна размена података из службених евиденција, дефинисана Законом о општем управном поступку.

Идеја је да се на том интерактивном сајту прати размена података из службених евиденција, која је почела 08. јуна. 2016. године, на системски и свеобухватан начин, како на републичком, тако и на локалном нивоу, а грађани информишу о својим правима у управним поступцима и активно укључе у надзор над радом јавне управе, тиме и над њеном укупном реформом.


„Добра управа“

Преузето: