Веб сајт општине Владичин Хан
Архива - Општински услужни центар

Одлука о организацији Општинске управе општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“ број 23/08 и „Службени гласник града Врања“ број 23/09, 15/10, 32/16 и 35/16). Престала да важи одлуком о организацији Општинске управе Општине Владичин Хан бр. 06-90/12/17-IV/04 од 11.06.2017. године.Usluzni centar Opstine Vladicin Han

Служба за пружање услуга грађанима – Општински услужни центар
Руководилац организационе једницеДраган Стојиљковић
Контакт телефон017/390-501 локал 300
E-mailinfo@vladicinhan.org.rs


Шта је Општински услужни центар?


Нови модел односа и комуникације грађана и Општинске управе.

Општинска управа – ефикасан пружалац услуга, Грађанин – корисник услуга, а не само порески обвезник и гласач.


Шта све центар може да пружи грађанима?


Основне функције центра:

 • Пружање информација грађанима,
 • Прикупљање информација од грађана,
 • Пружање услуга.

Информације о Општинској управи:


 • Водич кроз Општинску управу,
 • Обрасци,
 • Изводи,
 • Правна помоћ,
 • Подаци о јавним предузећима.

Информације које Центар прикупља од грађана:


 • Жалбе,
 • Питања,
 • Сугестије,
 • Похвале.

Информације о локалној заједници:


 • Невладине организације,
 • Медији,
 • Пословне активности,
 • Туризам,
 • Културне установе.

Какву корист од Центра имају грађани?


 • Побољшава се комуникација са Општинском управом,
 • Боље сагледавање функционисања Општинске управе,
 • Учествовање у процесу рада локалне самоуправе,
 • Јачање поверења између грађана и локалне самоуправе.

Какву корист од Центра има локална самоуправа?


 • Центар даје повратну информацију о потребама и проблемима грађана,
 • Мења се однос службеник – грађанин.

Преузето: