Веб сајт општине Владичин Хан

Петак, 12. Јуни 2020.

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2020. години


imgimg

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020.годину (''Сл.гласник РС'', бр.94/19), чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2020. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00426/2020-24 од 12.05.2020.године, Споразума бр. 0800-101-2/2019 од 27.05.2020. год. о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020. год. закљученог између Националне службе за запошљавање / Филијала Врање и општине Владичин Хан, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Владичин Хан за 2020. годинуНАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН

Расписују


ЈАВНИ ПОЗИВ


ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2020. ГОДИНИMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordЗахтев можете преузети овде.


ExcelНесубвенционисане делатности - субвенција за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих

ViberWhatsApp

Преузето: