Веб сајт општине Владичин Хан

Петак, 28. Септембар 2018.

Обавештавање јавности о поднеом захтеву Одељењу за урбанизам Општинске управе Општине Владичин Хан за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта "Изградња индустријског објекта за производњу обуће" на кп. бр. 1653/7 КО Житорађе

img


На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: «Индустријски објекат за производњу обуће «на кп.бр. 1653/7 КО Житорађе, општина Владичин Хан, инвеститора МАТИД обућа доо, заведен под број IV 501-35/2018-03 од 28.09.2018. године, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
WordЦео текст обавештења можете погледати овде.
Преузето: