Веб сајт општине Владичин Хан

Четвртак, 16. Август 2018.

Обавештавање јавности о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње станице за снабдевање горивом и ТНГ-ом на КО Полом

img


На основу члана 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) и Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта: «Станице за снабдевање горивом и ТНГ-ом и продајни комплекс Полом «на кп.бр. 2107/2 КО Полом, општина Владичин Хан, инвеститора нафтне компаније ЛУКОИЛ а.д. Београд, заведен под број IV 501-25/2018-03 од 14.08.2018. године, Одељење за урбанизам, имовинске-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан врши


ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
Adobe readerЦео текст обавештења можете погледати овде.
Преузето: